Ework Group, delårsrapport, januari – mars 2019: Bra inledning och utveckling, men osäkrare marknad

Report this content

”Ework hade ett stabilt första kvartal med fortsatt god omsättningstillväxt och resultatutveckling. Resultatet steg med 17 procent vilket vi är nöjda med, mot bakgrund av de tidigare kommunicerade satsningar som fortsätter. Vi stärker vår marknadsposition med nya affärer men ser samtidigt tecken på en försvagning på marknaden."

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2019 jämfört med 2018

• Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 3 128 MSEK (2 623).

• Rörelseresultat ökade med 17 procent till 26,4 MSEK (22,5).

• Orderingången ökade med 18 procent till 3 909 MSEK (3 301).

• Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,10 SEK (0,97), en ökning med 13 procent.

• Konsultmarknaden var mer osäker under kvartalet med större variationer mellan kundernas efterfrågan och tecken på svagare utveckling framöver.

• De utsikter för 2019 som kommunicerats i bokslutskommunikén för 2018 ligger fast, men skulle försvagningen av efterfrågan hålla i sig eller förstärkas bedöms det bli mer utmanande än väntat att nå målen.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com  

För mer information, kontakta:

Zoran Covic, VD, 08-50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice VD och CFO, 08-50 60 55 00, +46 733 82 84 80

Information i denna delårsrapport är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 25 april 2019, klockan 08.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.