• news.cision.com/
  • Ework Group AB/
  • Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019: God tillväxt, stärkt position på en svagare marknad

Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019: God tillväxt, stärkt position på en svagare marknad

Report this content

”Under tredje kvartalet fortsatte de trender vi såg under första halvåret. Ework förstärkte marknadspositionen med nya affärer, samtidigt som en konjunkturavmattning märktes.”

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2019 jämfört med 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 2 702 MSEK (2 370).
  • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 18,8 MSEK (18,3).
  • Orderingången ökade med 15 procent till 2 743 MSEK (2 390).
  • Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 0,77 SEK (0,73), en ökning med 6 procent.

Första nio månaderna 2019 jämfört med 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 9 078 MSEK (7 863).
  • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 75,9 MSEK (67,6).
  • Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 3,11 SEK (2,85), en ökning med 9 procent.

Som framgick av föregående kvartalsrapporter bedöms den något svagare marknaden medföra att det blir mer utmanande än väntat att nå tillväxtmålet för vinst per aktie 2019. Då en svagare marknad har konstaterats under tredje kvartalet kommer det tidigare kommunicerade målet att öka vinsten per aktie med 20 procent 2019 inte att nås.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com  

För mer information, kontakta:

Zoran Covic, VD, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, +46 8 50 60 55 00, mobil +46 73 868 22 90

Information i denna delårsrapport är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 22 oktober 2019, klockan 11.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg. Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer.