Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2021: Bästa Q3-resultatet hittills

Report this content

Ework rapporterar sitt bästa tredje kvartal någonsin på en mycket stark konsultmarknad. Trenden för intäkter och lönsamhet var fortsatt positiv och med över 11 250 Ework-konsulter på uppdrag slog vi åter nytt rekord. Rörelseresultatet steg med 25 procent till 23,5 MSEK, det bästa Q3-resultatet hittills. Andelen transaktioner som genomfördes via vår digitala konsultplattform Verama fortsatte att öka, liksom antalet användare bland både kunder och konsulter.

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2021 jämfört med 2020

 • Nettoomsättningen steg 14 procent till 2 815 MSEK (2 467). Ökningen förklaras av en kraftigt ökad kundefterfrågan och framgångsrik försäljning till befintliga och nya kunder.
 • Rörelseresultatet steg 25 procent till 23,5 MSEK (18,8) till följd av de ökade intäkterna, lägre kostnader och en större andel affärer med högre marginal.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade 32 procent till 23,3 MSEK (17,7).
 • Orderingången steg 28 procent till 3 054 MSEK (2 389).
 • Antalet konsulter på uppdrag nådde rekordnoteringen 11 254.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,06 SEK (0,87), en ökning med 22 procent.
 • Omfattningen av tidigare offentliggjorda kostnadsbesparingar kommer under 2021 att delvis motverkas av senare beslutade offensiva satsningar för tillväxt och framtida lönsamhet. Tidigare kommunicerade utsikter kvarstår i övrigt.

Första nio månaderna 2021 jämfört med 2020

 • Nettoomsättningen ökade 4 procent till 9 327 MSEK (9 000).
 • Rörelseresultatet ökade 9 procent till 84,5 MSEK (77,2).
 • Resultat efter finansiella poster ökade 17 procent till 83,0 MSEK (70,7).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,76 SEK (3,36), en ökning med 12 procent.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com

För mer information, kontakta:

Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 19 oktober 2021, klockan 11.20 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 11 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera