• news.cision.com/
  • EWPG Holding AB (publ)/
  • Eco Wave Power (EWP, EWPG Holding AB) ansöker om ett nytt patent för kombinerad våg- och solkraft och börjar testa lösningen i Jaffa Port, Israel

Eco Wave Power (EWP, EWPG Holding AB) ansöker om ett nytt patent för kombinerad våg- och solkraft och börjar testa lösningen i Jaffa Port, Israel

Report this content

Den här veckan ansökte EWP om en nytt PCT (internationellt patent) och ett nytt israeliskt patent för ett integrerat våg- och solsystem.

Idén kom till efter att potentiella kunder efterfrågat en bredare mix av förnyelsebara energikällor.

Storskaliga solkraftsparker kräver betydande markutrymmen vilket kan vara problematisk på vissa platser, exempelvis på mindre öar. EWP har därför utvecklat en metod för att montera solpaneler på ytan på sina flottörer. Detta innebär att de båda förnyelsebara energikällorna vågenergi och solkraft kan produceras parallellt i samma anläggning.

Fördelarna med en sådan kombination är:

1. Högre elproduktion på samma yta (våg och sol).

2. Inga extra markkostnader för att installera solpanelerna.

3. Under soliga dagar med lugnt vatten uppstår en speglingseffekt som kan öka energiproduktionen från solpanelerna EWPs flottörer.

4. Dessutom har det omgivande vattnet en kylande effekt på panelerna vilket kan innebära mindre energiförluster, i likhet med solpaneler som installeras på vattenbehållare.

Företaget började testa det kombinerade systemet i sin FoU-anläggning i Jaffa Port. Efter framgångsrika testresultat planerar nu företaget för att installera solpanelerna på alla flottörer i kraftverket i Jaffa Port i samband med att anläggningen byggs ut. Man kommer också se över möjligheten att installera det nya systemet i Gibraltar och i framtida anläggningar.

Integrationen av solenergi i vågkraftverken ökar kostnaden för anläggningen med endast cirka 3 procent, eftersom den ansluts till redan befintliga omvandlings- och styrsystem. Kapaciteten för anläggningen förväntas emellertid öka med upp till 10 procent, vilket således kan innebära en bättre avkastningsprofil för EWPs projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yair Rudick, Business Development & Strategy
Yair@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

Om Eco Wave Power
Eco Wave Power är ett svenskt bolag som grundades i Tel Aviv, Israel, 2011, som utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Power är det enda vågenergiföretaget i världen som äger och driver ett antal vågenergiflottörer, som är anslutna till nätet i enlighet med ett Power Purchase Agreement, PPA. EWPG Holding AB (publ):s (ticker EWP) aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar