Eco Wave Power slutför monteringen av den hydrauliska energiomvandlingsenheten

Report this content

Den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power (EWPG Holding AB) har tagit nästa steg mot kommersialisering av sin vågenergiteknologi. Bolaget har slutfört monteringen av den hydrauliska energiomvandlingsenheten för sitt projekt i Jaffa Port och har gått in i den elektriska monteringsfasen som kommer att genomföras av Siemens.

Den hydrauliska omvandlingsenheten är en integrerad del av Eco Wave Power teknologin eftersom den används för att omvandla tryck (skapat av vågorna) till ren el. Under driftläge komprimerar och dekomprimerar flottörerna hydrauliska kolvar som överför biologiskt nedbrytbar vätska till landplacerade ackumulatorer. I ackumulatorerna byggs det upp ett tryck, som används för att rotera en hydraulmotor, rotera generatorn och överföra ren el till nätet via en växelriktare.

Efter dekompressionen flyter vätskan, tillbaka in i den hydrauliska vätsketanken, där den sedan återanvänds av kolvarna, vilket skapar ett slutet cirkulärt system.

”Den hydrauliska omvandlingsenheten har uppgraderats för att möjliggöra en högre noggrannhet vid drift, vilket innebär en förbättrad prestanda för Jaffa Port projektet”, säger EWPs projektledare, Vishnitsky.

Hela hydraulenheten har monterats i en fraktcontainer i standardstorlek på land, precis som ett traditionellt kraftverk. Den kompakta och bärbara designen möjliggör enkel och effektiv transport till platsen. Vidare kommer driften och underhållet att utföras fullt ut från land, utan behov av dykare, marina fartyg, undervattensförtöjning, kablar och andra marina installations-, drift- och underhållsmetoder som är nödvändiga för lösningar till havs.

Parallellt med att slutföra monteringen av EWPs hydrauliska omvandlingsenhet påbörjade Siemens elektriska monterings- och installationsarbeten. Denna process kommer att följas av ett slutligt vågsimuleringstest före transport till den slutliga implementeringsplatsen för installation och nätanslutning.

”Resultaten vårt ingenjörsteam och våra underleverantörer har uppnått hittills stärker vår tro på den kommersiella potentialen som Eco Wave Power teknik har. Utvidgningen av Jaffa Port projektet, i samarbete med EDF Renewables IL och medfinansiering från det israeliska energiministeriet, kommer att uppgradera EWPs teknik betydligt och minska skalningsriskerna i våra kommersiella projekt” säger Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power".


OM EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserat vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" av Israels energiministerium och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottog "Climate Action Award" under COP25 i Madrid, Spanien.

Eco Wave Power grundades 2011 och har verksamhet i Sverige, Gibraltar, Australien, Mexiko, Kina och Israel. De stora svenska aktieägarna i EWPG Holding AB är AP4 och Skandia Fonder. Eco Wave Power-aktien (EWP, EWPG) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA är företagets certifierade rådgivare (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

Bilder från pressen och annat mediematerial kan laddas ner via följande länk: https://www.ecowavepower.com/gallery/photos/.
 

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 8 420 026 94

Yair Rudick, Affärsutveckling och Strategi
Yair@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar