Ny EBA-rapport utvärderar Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund

Investeringar i företag blir en allt viktigare del av många länders bistånd. Svenska statens utvecklingsfinansiär Swedfund utvärderas och får nya rekommendationer i rapporten DFIs and Development Impact: An Evaluation of Swedfund.

Swedfunds uppdrag är att investera i fattiga länder genom aktieförvärv, fonder eller lån. I sin rapport undersöker författarna Stephen Spratt, Peter O’Flynn och Justin Flynn om bolagets investeringar de senaste åren bidragit till att minska fattigdom.

De ser vissa tecken på att så är fallet och ger ett antal rekommendationer för hur positiva effekter ytterligare kan förstärkas. Forskarna föreslår att Swedfund får en tydligare inriktning på fattigdomsbekämpande sektorer och att portföljen snabbare inriktas på investeringar i låginkomstländer.

För att möta den ökade investeringsrisken som detta medför föreslår författarna två alternativa strategier:

(i) Swedfund blir en mer specialiserad utvecklingsfinansiär som fokuserar på investeringar med hög risk/hög effekt. Portföljförlusterna detta skulle medföra hanteras med regelbundna kapitaltillskott från regeringen.

(ii) Swedfund expanderar och minskar riskerna genom att utveckla en mer diversifierad portfölj. Det skulle möjliggöra ett fortsatt fokus på investeringar med hög risk/hög effekt. Ett stort engångstillskott av statligt kapital skulle behövas, därefter skulle Swedfund fortsatt kunna vara finansiellt självförsörjande.

Forskarna rekommenderar att Swedfund fokuserar på ett litet antal centrala målsättningar, och använder färre indikatorer som gör dessa mål mätbara. Två sådana kärnindikatorer är inbetald skatt och anställningar i de företag man investerar i.

Rapporten presenteras vid ett lunchseminarium den 9 maj kl 12, se inbjudan.

Efter seminariet är Stephen Spratt tillgänglig för intervjuer.

Hela rapporten: http://eba.se/evaluation-of-swedfund/ 

Kontakt EBA: markus.burman@regeringskansliet.se, mobil: 072-5474023 

RAPPORTFÖRFATTARNA: Stephen Spratt är forskare och ledare för the Green Transformations Cluster vid the Institute of Development Studies i Storbritannien. Peter O’Flynn är forskare vid the Institute of Development Studies, Storbritannien. Justin Flynn är forskare och doktorand vid Institute of Development Studies, Storbritannien 

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en oberoende statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. www.eba.se

Taggar:

Om oss

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté med ansvar för att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd. EBA tar fram studier och arrangerar seminarier kring frågor och teman av betydelse för svensk biståndssektor.

Prenumerera

Dokument & länkar