Ny rapport: Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle

Expertgruppen för Biståndsanalys, EBA, publicerar i dag en rapport om vad mediernas ökade betydelse innebär för Sveriges internationella bistånd. Biståndet agerar i riskfyllda miljöer och måste ta risker för att uppnå resultat. Vad händer med viljan att ta sådana risker när misslyckanden ofta framställs som skandaler i medias bevakning?

Studien Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle har skrivits av forskarna Maria Grafström och Karolina Windell, vid SCORE, Stockholms Universitet. De finner bland annat att beslutsfattare i biståndet förhåller sig till både positiv medial synlighet och risker för medial kritik. Detta förhållningssätt är i hög grad kopplad till tidigare erfarenheter av mediabevaking.

Medielogiken bygger in en extra försiktighet kring hur skattemedel används, men tenderar också att föda en ängslighet som i sämsta fall kan leda till att svårkommunicerade och potentiellt obekväma alternativ väljs bort – även då de bedömts vara den rätta vägen för myndighetuppdraget.

Hela rapporten finns på www.eba.se.

Kontaktperson på EBA. Nina Solomin, kommunikationsansvarig, tel 08-405 4107.

Kommunikationsansvarig EBA Nina Solomin 

​nina.solomin@gov.se

072 211 4246

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras. Exempel på frågor som har studerats är varför vissa länder är mer framgångsrika än andra, resultat av biståndsfinansierade klimatsatsningar och utformning av stöd till demokratisk utveckling. EBA bygger broar mellan politiker, forskare och praktiker – områden som inte alltid talar med varandra och EBA:s seminarier är en naturlig mötesplats för debatt om viktiga biståndsfrågor. Målet är att bidra till ett bra bistånd som genomförs effektivt.

Taggar:

Om oss

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté med ansvar för att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd. EBA tar fram studier och arrangerar seminarier kring frågor och teman av betydelse för svensk biståndssektor.

Prenumerera

Dokument & länkar