En suverän skattepolitik? Om EU-rättens betydelse för den svenska lagstiftningen

Report this content

I en ny ESO-rapport, Rätt på EU:s sätt, beskriver Jérôme Monsenego på ett grundläggande sätt hur EU-rätten påverkar svensk skattepolicy.

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer kommentarer och ett panelsamtal. Frågor som lyfts är bland annat:

  • Vilka är EU-rättens viktigaste implikationer för Sveriges möjligheter att reformera skattesystemet? 
  • Hur förhåller sig Sverige som aktör i EU till utvecklingen av EU-rätten?
  • Givet EU-rättens inflytande, behöver vi stärka samarbetet mellan jurister och ekonomer?

Vid seminariet medverkar:

Cécile Brokelind, professor i handelsrätt, Lunds universietet

Johan Fall, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv

Carl Gustav Fernlund, domare i EU-domstolen, Luxemburg

Jérôme Monsenego, författare, professor i skatterätt, Stockholms universitet

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Tid: onsdag 15 maj kl. 13.15 – 14.45

Plats: Aulan i kv. Björnen, Herkulesgatan 17, Stockholm

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se senast den 14 maj

Välkommen!

Kontakt: Lena Unemo, kanslichef ESO, tel. 08 – 405 82 80.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)

ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.

Expertgruppen består av ordförande Hans Lindblad, vice ordförande Yvonne Gustafsson, samt ledamöterna Annette Alstadsæter, Robert Erikson, Lars Hultkrantz, Sylvia Schwaag Serger, Anna Seim och Peter Skogman Thoursie.

Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera