Experiment som politisk vägvisare

Report this content

I en ny rapport till ESO, Upp till bevis, undersöker Pathric Hägglund och Per Johansson experimentets roll som underlag för utformning av politik. Författarna går igenom för- och nackdelar med experiment som beslutsunderlag och beskriver också alternativ till det ideala randomiserade experimentet. I rapporten ges också exempel på svenska studier inom socialförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken där metoderna använts.

Vid seminariet presenterar författarna sin rapport och sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

  • Hur bör studier vara utformade för att kunna sägas ge tillräcklig evidens?
  • Hur kan forskningsrön bättre nå fram till beslutsfattare?
  • Vilka hinder och förutsättningar finns för en evidensbaserad politik i dag?

Vid seminariet medverkar:

Susanna Axelsson, gd, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Pathric Hägglund, rapportförfattare

Per Johansson, rapportförfattare

Irene Wennemo, gd, Medlingsinstitutet

Sten Widmalm, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Robert Östling, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Seminariet leds av Peter Thoursie, ledamot i ESO:s styrelse.

Tid: Onsdag 13 oktober, kl. 13.00–14.30 (kaffe från 12.30)

Plats: Lunden i kv. Lejonet, Drottninggatan 4, Stockholm.

Anmälan (behövs bara om du vill delta på plats) senast den 11 oktober

till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

Seminariet webbsänds också direkt på ESO:s hemsida. Du kan följa det här.

Välkommen!

Kontakt: Lena Unemo, kanslichef ESO, tel. 08–405 82 80.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)
ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.

Expertgruppen består av ordförande Karolina Ekholm, vice ordförande Jonas Eliasson, samt ledamöterna Fredrik Carlsson, Ann-Zofie Duvander, Ingrid Petersson, Mikael Sandström, Anna Seim och Peter Skogman Thoursie.

Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera