Har EU-medlemskapet minskat öppenheten i Sverige?

Report this content

I en ny rapport till ESO, Grundlag i gungning?, granskar Carl Fredrik Bergström och Mikael Ruotsi hur den svenska offentlighetsprincipen utvecklats sedan Sverige blev medlem i EU och hur öppenheten i EU påverkats under samma tid. Slutsatsen är att öppenheten i Sverige har försvagats av medlemskapet, men att det oftare är svenska sekretessregler än sekretessregler från EU som begränsar den svenska offentlighetsprincipen.

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer kommentarer och en diskussion bland annat om hur det fortsatta arbetet för öppenhet, både i Sverige och EU, bäst kan bedrivas.

Medverkar vid seminariet gör:

Mats Amnell, journalist och projektledare, Medieinstitutet Fojo

Carl Fredrik Bergström, professor, Uppsala universitet

Nils Funcke, journalist, författare och expert i yttrandefrihetsfrågor

Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident

Mikael Ruotsi, doktorand, Uppsala universitet

Inger Österdahl, professor, Uppsala universitet

Tid: måndag 26 mars kl. 13.00--14.45

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se senast den 23 mars

Välkommen!

Kontakt: Lena Unemo, kanslichef ESO, tel. 08 – 405 82 80.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)

ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet. Expertgruppen består av ordförande Hans Lindblad, vice ordförande Yvonne Gustafsson, samt ledamöterna Annette Alstadsæter, Robert Erikson, Lars Hultkrantz, Sylvia Schwaag Serger, Anna Seim och Peter Skogman Thoursie. Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera