Kompetensutveckling central för återhämtningen

Vilka reformer bör genomföras för att få igång ekonomin igen efter att det akuta skedet av pandemin är över? Frågan diskuterades vid ett webbinarium som arrangerades av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) i dag.

ESO samlade vid webbinariet forskare och praktiker för att samtala om hur det svenska samhället och ekonomin ska kunna återstarta efter pandemin. De medverkande var överens om att klassiska efterfrågestimulanser som offentlig konsumtion och offentliga investeringar kommer att spela en stor roll i återhämtningen. Arbetslösheten förväntas öka dramatiskt och därför är även kompetensutveckling viktig.

Irene Wennemo, gd på Medlingsinstitutet, menade att politiken nu behöver anpassas till ett nytt arbetsmarknadsläge och påpekade att återhämtningen kommer se olika ut i olika branscher.

Andra frågor som diskuterades var bland annat vilken strukturomvandling som kan följa av krisen och vilken roll innovation och digitalisering kan komma att spela.

- Det måste vara enkelt att starta och driva företag. De digitala trender vi såg före pandemin har förstärkts kraftigt under krisen, t.ex. e-handel och hemleveranser, vilket skapar nya affärsmodeller, menade Pontus Braunerhjelm, forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

Anna Seim, ledamot i ESO:s styrelse ledde samtalet och övriga medverkande var Lars Calmfors, Erika Färnstrand Damsgaard, Lena Sellgren och Annika Sundén.

Webbinariet går att ta del av i efterhand på expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

För frågor och mer information om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.
www.eso.expertgrupp.se

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera