Seminarium om konkurrens och valfrihet i äldreomsorgen

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) ordnar ett seminarium om äldreomsorgen. På seminariet presenteras rapporten Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen av forskarna Mats Bergman och Henrik Jordahl.

I dag erbjuds äldreomsorg i privat regi i knappt hälften av landets kommuner. Förespråkarna pekar på ökad valfrihet och effektivitet. Kritikerna talar om vanvård och menar att äldreomsorgen inte lämpar sig för marknadsliknande lösningar. På seminariet diskuteras bl.a. frågorna:

-      Hur fungerar den svenska äldreomsorgsmarknaden?

-      Under vilka förutsättningar kan valfrihet och konkurrens förbättra omsorgen?

-      Vilka krav kan och bör ställas på äldreomsorgens utförare?

-      Vilken betydelse har brukarval för omsorgens kvalitet?

På seminariet medverkar bl.a.

Mats Bergman                  Professor, Södertörns högskola

Henrik Jordahl                  Docent, Institutet för Näringslivsforskning

Paula Blomqvist                Docent, Uppsala universitet

Jane Lindell Ljunggren        Äldreomsorgsentreprenör

Ragnwi Marcelind              Statssekreterare (KD), Socialdepartementet

Berit Rollén                      Äldreomsorgsdebattör, fd statssekreterare (S)

Staffan Werme                  Kommunalråd (FP)

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Tid: Torsdagen den 20 februari 2014 kl. 13.00 – 15.00

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5

Anmälan till fi-eso.seminarium@regeringskansliet.se senast den 18 februari (ingen anmälan behövs vid uppvisande av legitimation).

Välkomna!

Kontakt: Mikael Åsell, kanslichef ESO, tel. 08-405 19 64, 070-582 99 85.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. Läs mer på www.eso.expertgrupp.se.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera