Svenskarna mer skeptiska till AI i köpsituationer

Report this content

Hur AI påverkar köpbeteenden är kartlagt i en ny global undersökning och Sverige särskiljer sig. Åtta av tio svenskar säger sig förstå AI vilket är en större andel än globalt, men det är endast 36 procent som litar på att AI kan göra köpupplevelsen bättre. Det visar EY:s återkommande konsumentundersökning bland 21 000 respondenter i 27 länder.

För 12:e gången genomför rådgivnings- och revisionsföretaget EY undersökningen EY Future Consumer Index som frågar konsumenter globalt och i Sverige om konsumtionsbeteende kopplat till aktuella omvärldsfaktorer. Undersökningarna har visat att konsumenterna snabbt förändrar sin konsumtion på grund av händelser i omvärlden.

Konsumenternas största oro idag är ökande livsmedelspriser och därefter energipriser. Det är 94 procent i Sverige som oroar sig över ökade levnadskostnader och andelen som oroar sig mycket är större jämfört med förra året. För första gången innehåller undersökningen också frågor om artificiell intelligens (AI) och där sticker Sverige ut.

- Konsumenter tar till sig digitala verktyg som sparar tid eller pengar, men enligt vår undersökning oroar vi oss i Sverige över AI:s påverkan i större utsträckning jämfört med konsumenter i övriga världen. Om AI används rätt finns det en stor potential i att bättre uppfylla konsumenternas förväntningar. Samtidigt är det viktigt att man säkrar en god balans så att det ska kännas värdeskapande för kunden och inte för påträngande, säger Malin Andrée, partner samt ansvarig för konsumentprodukter och detaljhandel på EY.

Få i Sverige litar på AI vid köpbeslut
Enligt undersökningen litar svenskarna i mindre grad på att AI kan förbättra köpupplevelsen jämfört med globalt. Det är endast 36 procent som litar på AI jämfört med andelen 58 procent bland respondenterna globalt.

Svenskar litar generellt mindre på att AI kan generera olika lösningar. Det är 60 procent av svenskarna som har minimalt förtroende när det kommer till att automatisera beställningar och leveranser baserat på tidigare köp, medan siffran globalt är 41 procent. Det är endast 10 procent av de tillfrågade i Sverige som förlitar sig helt på AI när det gäller skräddarsydda personliga erbjudanden och påminnelser om förnyade köp baserat på tidigare inköp.

Det är främst konsumenter som redan använder AI i sitt arbete som är skeptiska till tekniken. Mer än hälften av dessa är oroliga för att tappa kontrollen över beslut kopplade till köp och leverans. Det nästan lika många som känner att rekommendationer som AI genererar är partiska och favoriserar vissa produkter.

- Vår insikt är att konsumenter som använder AI i arbetet är mer medvetna om teknikens förmåga att påverka människors val i vardagen. Vi ser också att konsumenter som använder AI i arbetet är mest oroliga för dess potentiella konsekvenser. Oavsett konsumenternas olika uppfattningar om AI behöver företag förstå att konsumtionsmönster förändras snabbt när konsumenterna anpassar sig till en ny verklighet, vilket vi inte minst sett under det senaste året då konsumenterna prioriterat pris i högre grad framför t.ex. upplevelse och hållbarhet. Företag måste lika snabbt förstå svängningarna och omvärdera hur de kan skapa värde samt tillit för konsumenten framförallt i oroliga tider, säger Malin Andrée.

Malin Andre

Om EY Future Consumer Index 
Ett återkommande index som analyserar förändrade konsumentbeteenden globalt och attityder över tid. Den 12:e upplagan av EY Future Consumer Index innehöll 21 000 respondenter i USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentina, Chile, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Australien, Nya Zeeland, Japan, Kina, Indien, Indonesien, Thailand, Saudiarabien, Sydafrika, Vietnam, Nigeria och Nederländerna. Sverige hade 500 respondenter. Undersökningen genomfördes mellan 16 mars och 14 april 2023.

För mer information eller intervju med Malin Andrée, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte "Building a better working world" och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media