Om oss

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av Wallenberg Investments AB som är helägt av Wallenbergstiftelserna. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.