FAM AB förvärvar aktier i Munters Group AB

Report this content

FAM AB har igår efter börsens stängning förvärvat 12 850 000 aktier, motsvarande 7% av aktierna, i Munters Group AB genom en accelerated bookbuilding. Efter transaktionen äger FAM AB totalt 21,1% av aktierna i Munters Group AB.

– Vi tycker att Munters är ett attraktivt bolag med god underliggande tillväxt, globalt ledande marknadspositioner och en stark organisation. Vi ser fram mot att arbeta tillsammans med styrelsen, ledningen och alla medarbetare för att fortsätta utveckla Munters långsiktigt, säger Lars Wedenborn, VD för FAM AB.

Vid frågor kontakta:

Lars Wedenborn, VD FAM AB
Telefon: +46 735 23 77 35
E-post: lars.wedenborn@fam.se

FAM AB:

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.

Prenumerera