FAM förvärvar Sandvik Process Systems – en världsledande leverantör inom processystem för industriell tillämpning

 

FAM AB (”FAM”) har ingått avtal att förvärva 100 % av Sandvik Process Systems (”SPS”) från Sandvik AB (”Sandvik”). SPS är en världsledande leverantör av industriella processlösningar baserade på avancerade stålband och stålbandsbaserad utrustning, samt processlösningar inom närliggande teknologier.

Genom affären får SPS, som ett självständigt bolag, en aktiv och långsiktigt engagerad ägare med fullt fokus på att utveckla verksamheten med utgångspunkt från bolagets ledande marknadspositioner.

Förvärvet värderar SPS, skuldfritt värde (enterprise value), till 5,0 miljarder kronor. SPS har tidigare rapporterats inom segmentet Venture i Sandvik och rapporterade en omsättning om 1,7 miljarder kronor år 2016, med god lönsamhet.

”SPS är ett spännande bolag där vi ser intressanta tillväxt- och utvecklingsmöjligheter under många år fram i tiden. Det uppfyller de kriterier vi söker hos bolag, med bl.a en globalt stark marknadsposition och dedikerad ledning. Vi ser fram emot att tillsammans med ledningen och de anställda vidareutveckla SPS som ett självständigt bolag med starkt fokus på lönsam tillväxt.”, säger Lars Wedenborn, VD FAM.

När transaktionen är slutförd avses Staffan Bohman (ordförande i Höganäs samt tidigare VD för Sapa, Gränges och De Laval) väljas som ordförande för SPS, därutöver är avsikten att även Ronnie Leten (ordförande i Electrolux, ledamot i SKF och tidigare VD för Atlas Copco), Lars Wedenborn (VD för FAM samt ledamot i SKF och Höganäs) och Richard Nilsson (Investment Manager på FAM och ledamot i Stora Enso) ska ingå i styrelsen.

Transaktionen förväntas stängas senast i början av 2018 under förutsättning av godkännande från berörda myndigheter. SEB Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare till FAM i transaktionen.

 

För ytterligare information:

Lars Wedenborn, VD FAM
Telefon: 0735-237 735
Email: lars.wedenborn@fam.se

 

Om Sandvik Process Systems

Sandvik Process Systems är en världsledande leverantör av industriella processlösningar baserade på avancerade stålband och stålbandsbaserad utrustning, samt processlösningar inom närliggande teknologier. Bolaget levererar bland annat stålband samt system för processande, granulation och spridning till bolag bland annat inom mat-, konfektyr-, kemikalie-, byggnads- samt olja & gasindustrin. Bolaget har en global verksamhet med fabriksanläggningar i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika samt cirka 600 medarbetare globalt. Den rapporterade omsättningen 2016 uppgick till cirka 1,7 Mdr kronor.

www.processsystems.sandvik.com

Om FAM AB

FAM AB är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. FAM:s största innehav är SKF, Stora Enso, Munters, Höganäs, Nefab och Bergvik Skog. Per 31 december 2016 uppgick tillgångarna till 41 Mdr kronor.

www.fam.se

 

Taggar:

Om oss

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.

Prenumerera