FAM ställer sig bakom den föreslagna åtgärdsplanen för SAS

Stockholm den 12 november 2012

Foundation Asset Management (FAM), som är förvaltare åt Wallenbergsstiftelserna, ställer sig bakom genomförandet av den åtgärdsplan som SAS idag har presenterat och som stöds av de tre skandinaviska staterna som tillsammans äger 50 procent av SAS.

FAM har till SAS styrelse bekräftat KAW:s avsikt att i proportion till sin ägarandel om 7,6 procent garantera en kredit på maximalt 266 miljoner kronor. Detta under förutsättning att åtgärdsplanens genomförande säkerställs genom nödvändiga överenskommelser och beslut samt att de tre staterna och bankerna fattar slutgiltiga beslut om att delta med sina överenskomna andelar.

- Vi ställer oss tillsammans med de tre huvudägarna bakom företagsledningens och styrelsens bedömning att genomförandet av den föreslagna åtgärdsplanen är helt nödvändigt för att SAS ska kunna fortsätta sin verksamhet. Nu krävs fullständig uppslutning från ägare, anställda och banker. Vi utgår från att alla parter ser nödvändigheten i att agera för att SAS ska kunna finnas kvar, säger
FAM:s VD Lars Wedenborn.

För ytterligare information:

Lars Wedenborn, VD FAM
Telefon: 08-545 077 35
Email: lars.wedenborn@fam.se

Foundation Asset Management Sweden AB (FAM) förvaltar, genom ägande och rådgivning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelses (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfonds (MAW) tillgångar.

www.fam.se

Om oss

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.

Prenumerera