FAM ställer sig bakom den föreslagna nyemissionen i SAS

Foundation Asset Management (FAM), som är förvaltare och rådgivare till Wallenbergsstiftelserna, ställer sig bakom nyemissionen i SAS som presenterades på tisdagen.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) är med 7,6 procent av kapital och röster SAS fjärde största ägare efter de tre skandinaviska staterna som tillsammans äger 50 procent av SAS. KAW har, via FAM, till SAS styrelse bekräftat sin avsikt att teckna sin prorata-andel i emissionen, under förutsättning att de tre staterna fattar slutgiltiga beslut om att teckna sina respektive prorata-andelar.
– SAS ledning och styrelse är eniga om att den föreslagna strukturförändringen ökar förutsättningarna för ett långsiktigt konkurrenskraftigt SAS. Vi delar denna uppfattning. Genom åtgärderna som SAS presenterat idag förbättras möjligheterna att möta den internationella konjunkturnedgången och att ta vara på de värden som byggts upp i företaget, säger Lars Wedenborn, VD för FAM.

Om oss

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar