Håkan Buskhe ersätter Lars Wedenborn som vd för FAM AB

Report this content

Den 12 februari 2020 tillträder Håkan Buskhe som ny vd för FAM AB och efterträder Lars Wedenborn som övergår i en roll som Senior Advisor och aktiv i bolagsstyrelser inom Wallenbergsfären. 

”FAMs styrelse och jag är tacksamma över det viktiga jobb som Lars Wedenborn gjort under 12 år genom att etablera och utveckla FAM till ett centralt ägarbolag för Wallenbergstiftelserna. Lars har gjort stora bidrag till FAM och därmed till förmågan att stötta svensk grundforskning och utbildning via växande anslag. Jag är samtidigt väldigt glad över att Håkan Buskhe blir vd i FAM och är övertygad om att Håkans industriella erfarenhet, ledarskap och teknikkunnande kommer bidra till ett framtida ännu starkare FAM”, säger FAMs ordförande Marcus Wallenberg.
 

 ”Jag tycker det här uppdraget ska bli väldigt spännande. FAM spelar en viktig roll i det arbete som Wallenbergstiftelserna gör genom att finansiera grundforskning och utbildning vid svenska lärosäten. Jag tar mig an det här uppdraget med ödmjukhet men också med stor nyfikenhet och hoppas att min industriella bakgrund kombinerat med mitt teknikintresse ska bidra till FAMs fortsatta utveckling”, kommenterar tillträdande vd:n Håkan Buskhe. 
 

 ”Jag är otroligt stolt över det som mitt team och jag åstadkommit under de 12 senaste åren i att bygga FAM till ett ägarbolag med långsiktigt attraktiva innehav. Jag är också glad över att få möjligheten, efter 20 år i operativa positioner som CFO på Investor och vd för FAM, att fortsatt stötta Wallenbergsfärens vidareutveckling”, säger Lars Wedenborn.  


Håkan Buskhe är civilingenjör och teknisk licentiat från Chalmers tekniska högskola. Håkan har tidigare innehaft ett antal ledande befattningar inom industrin, däribland som vd i E.ON Nordic AB och senast i Saab AB. 


Vid frågor kontakta: 
Oscar Stege Unger, mobilnummer: 0706242059
E-post till liselotte.ray@fam.se

Om FAM
FAM AB är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. FAM har sedan 2007 utvecklats från 30 Mdr kr i tillgångar till cirka 50 Mdr kronor samtidigt som portföljen har förnyats med de partnerägda innehaven Höganäs, Nefab och Kivra, det helägda IPCO samt det noterade Munters. Därtill har ägande stärkts i såväl SKF, Stora Enso som Kopparfors. www.fam.se