Hans Wibom tillträder som verkställande ledamot i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Under första halvåret 2010 kommer advokat Hans Wibom att utses till verkställande ledamot i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt till arbetande styrelseordförande i Foundation Administration Management i samband med att Johan Stålhand, 70, successivt lämnar de flesta av sina befattningar inom Wallenbergstiftelserna. Hans Wibom kommer vidare att biträda Foundation Asset Management i corporate governance och kapitalmarknadsfrågor. Foundation Administration Management hanterar anslags- och stiftelseadministration för samtliga Wallenbergstiftelser, och verkar för att stärka forskningens ställning i samhället. Bolaget är ett dotterbolag till Foundation Asset Management, som förvaltar de tre största Wallenbergstiftelsernas tillgångar, såväl direkt som indirekt genom rådgivningsavtal. Hans Wibom, 60, har under 30 år varit verksam som delägare i advokatbyrå, varav på Advokatfirman Vinge sedan 1991 där han också varit ordförande de senaste 10 åren. Därutöver var han under tre år i mitten av 80-talet finanschef på Svensk Exportkredit. Som advokat arbetar han sedan flera år nära Investor AB och Wallenbergstiftelserna med kapitalmarknadsjuridik, företagsförvärv och corporate governance. Hans Wibom kvarstår som delägare i Advokatfirman Vinge under 2010. "Hans kommer med sin bakgrund att tillföra betydande kunskap och erfarenhet, och kommer att vara värdefull i den framtida utvecklingen av Stiftelsernas arbete”. säger Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande i Foundation Asset Management. "Johan har genom åren varit en mycket stark representant för Wallenbergstiftelserna. Hans erfarenhet, kunnande och breda kontaktnät har betytt mycket för verksamheten" fortsätter Peter Wallenberg Jr.

Prenumerera

Dokument & länkar