PRESSMEDDELANDE

Foundation Asset Management (FAM) har den 15 augusti 2011 förvärvat aktier i Alfa Laval AB, vilket innebär att FAM:s sammanlagda innehav i Alfa Laval AB därmed uppgår till 21 083 000 aktier, motsvarande 5,03 procent av kapital och röster.

”Vi anser att Alfa Laval är ett välskött bolag med stark global marknadsposition inom intressanta tillväxtområden. Vi ser detta som en långsiktig investering i ett bolag vars profil passar väl in i FAM:s portfölj.”, säger Lars Wedenborn, VD FAM.

Information om denna förändring har enligt reglerna om flaggning lämnats till Alfa Laval AB och Finansinspektionen för offentliggörande.

För ytterligare information:

Lars Wedenborn, VD FAM

Telefon: 08-545 077 35

Email: lars.wedenborn@fam.se

Foundation Asset Management Sweden AB (FAM) förvaltar, genom ägande och rådgivning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelses och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfonds tillgångar. Per 31 december 2010 uppgick tillgångarna till 64 mdr SEK.

www.fam.se

Prenumerera

Dokument & länkar