Balder lanserar ramverk för gröna obligationer

Report this content

Fastighets AB Balder lanserar idag ett ramverk för gröna obligationer med syfte att finansiera projekt som bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Ramverket ger Balder möjlighet att emittera gröna obligationer, med tillägget att emissionslikviden enbart används för finansiering av de projekt och tillgångar som omfattas av ramverket för gröna obligationer. Det avser framförallt gröna och energieffektiva byggnader, men också investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi.

- Balder har sedan tidigare gröna lån med såväl banker som EIB, det är ett naturligt steg att även emittera gröna obligationer, säger Marcus Hansson, finanschef på Balder.

Balders gröna ramverk har utvecklats tillsammans med Nordea i linje med branschstandarden Green Bond Principles 2018. Ramverket har genomgått en oberoende utvärdering av Cicero Shades of Green, och har tilldelats omdömet Medium Green. Balder kommer årligen publicera en Green Bond Impact Report med en redovisning av hur medlen har använts.

Mer information om Balders gröna ramverk finns på balder.se/finansiell-information/ramverk-grona-obligationer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Finanschef Marcus Hansson, telefon 031-10 95 94 eller
Hållbarhetsansvarig Camilla Holten, telefon 031-10 95 70

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2019 ett värde om 123,2 Mdkr (104,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Prenumerera