Peab färdigställer nya Baldershallen och Balder tar över som fastighetsägare

Report this content

Den 1 juli tar Sundsvalls tennisklubb emot nycklarna till nya Baldershallen på Baldershov. De nybyggda och ombyggda ytorna motsvarar tillsammans drygt två fullstora fotbollsplaner och står därmed klara för inflyttning. I samband med färdigställandet förvärvar Fastighets AB Balder hallen av Peab som också varit totalentreprenör för den stora satsningen i Sundsvall.

Den nya Baldershallen blir en rejäl kapacitetsökning, inte minst för barn- och ungdomsidrotten i Sundsvall. Med de nya och ombyggda ytorna kommer ca 1 000 barn och ungdomar per dag att kunna nyttja hallens breda utbud. Här kommer sporter som tennis, innebandy, badminton, basket, padel med flera kunna utövas samtidigt. Träningar och tävlingar kommer framöver att ske i en toppmodern idrottsanläggning. Den öppna planlösningen kommer att fungera lite som en idrottsteaser, där man enkelt kan se andra idrottare utöva sin sport.

- Som en tidigare ungdomstränare känns det extra kul att få vara med och utveckla ett projekt med ett så tydligt fokus på barn, ungdomar och idrottsrörelsen. Även om det kommer att dröja till i höst innan man hör de första gnisslande gymnastikskorna, skratten och visselpiporna ser jag framför mig hur många barn och ungdomar nu får bättre förutsättningar till rörelse, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Jättesatsningen möjliggjordes av Peab som förvärvade fastigheten 2020 och även varit projektets byggentreprenör. Nyligen blev det klart att fastighetsbolaget Balder tar över som fastighetsägare och kommer att hyra ut till Sundsvalls Tennisklubb.

- Vi på Balder är stolta över att vara en del av stadsutvecklingen och glada att få komplettera vårt befintliga fastighetsbestånd med bostäder och lokaler i Sundsvall med denna ståtliga idrottsanläggning. Hallen möjliggör en aktiv fritid för fler och framförallt de unga, säger Cecilia Liljedahl Torhult, regionchef på Balder.

Den utökade kapaciteten kommer även Sundsvalls skolor till del då fler kan nyttja idrottsanläggningen. Tidigare klarade hallen bara av att ta emot två skolor samtidigt, nu ökar kapaciteten till fyra skolor. På kvällstid kommer så många som 15 föreningar att kunna nyttja de nya och ombyggda ytorna, vilket blir en rejäl kapacitetsökning för idrottsrörelsen i Sundsvall. Den nya anläggningen gör det också möjligt att arrangera nationella och internationella tävlingar inom ett flertal olika sporter, vilket även kan bidra positivt till besöksnäringen i Sundsvall.

Faktaruta

  • Ca 14 000 kvm nybyggd och ombyggd yta, vilket motsvarar ungefär två fullstora fotbollsplaner.
  • 10 badmintonbanor
  • 2 innebandyplaner
  • 6 tennisbanor inomhus
  • 3 padelbanor
  • 5 squashbanor
  • Plats för 16 bordtennisbord
  • 2 fullstora idrottshallar med läktare med plats för ca 350 personer där man kan spela volleyboll, innebandy, basket, handboll mm.
  • Fullstor restaurang, gym, konferens och relaxavdelning

Fotograf: Pär Olert


För mer information, vänligen kontakta:
Eva Jonasson, Presskommunikatör, telefon +46 (0)31-10 79 44
Daniel Ferreira, kommunikationsansvarig, Peab Projektutveckling, +46 (0)72-533 50 86

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 mars 2022 ett värde om 199,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 61 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.