Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar förskolefastighet i Växjö

Report this content

Stenvalvet fortsätter att växa inom samhällsfastigheter och har förvärvat Laxen 8, en förskolefastighet i attraktiva stadsdelen Hov i Växjö. Byggnaden har en modern arkitektur och materialval med träpanel och sedumtak.

På fastigheten finns en nybyggd förskola uppförd år 2021. Byggnaden är cirka 950 kvadratmeter med plats för cirka 80 barn och är placerad längs Bergövägen i Växjö. Fastigheten är uthyrd till Växjö Fastighetsförvaltning med ett hyresavtal som löper till 2029.

Laxen 8 är belägen i den attraktiva stadsdelen Hov norr om de centrala delarna av Växjö. Stadsdelen Hov är en oas i centrala Växjö. Idag finns många av sekelskiftesvillorna kvar, men också modern bebyggelse, som nyare villor och bostadsrätter. Hov är en mycket omtyckt stadsdel med närhet till det mesta såsom skolor, centrum samt grönområden. Fastigheten är en del av projektet Hofs Park där det uppförs ett seniorboende med totalt cirka 200 lägenheter i området.

”Med det här förvärvet fortsätter vi att växa inom vårt affärsområde utbildning. Fastigheten ligger i ett attraktivt område i Växjö, en ort där vi har en stark närvaro i form av olika samhällsfastigheter inom såväl utbildning som vård & omsorg, rättsväsende och kontor,” säger Daniel Öhman, Investeringschef på Stenvalvet. ”Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete med Växjö kommun och Växjö Fastighetsförvaltning.”

Säljare är Fastighetsbolaget Emilshus AB och tillträde skedde den 4 april.
 

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Daniel Öhman, Investeringschef: 070 – 406 27 47, daniel.ohman@stenvalvet.se
Minette Öhman, Marknads- och kommunikationschef: 0708 – 399 501, minette.ohman@stenvalvet.se

Om Stenvalvet
Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 640 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 18 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs mer på stenvalvet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med det här förvärvet fortsätter vi att växa inom vårt affärsområde utbildning. Fastigheten ligger i ett attraktivt område i Växjö, en ort där vi har en stark närvaro i form av olika samhällsfastigheter inom såväl utbildning som vård & omsorg, rättsväsende och kontor.
Daniel Öhman, Investeringschef på Stenvalvet