Substansvärde per 2022-03-31 i Fastighets AB Stenvalvet (publ)

Report this content

Preliminärt substansvärde per 31 mars 2022 uppgår till 774 kronor per aktie. 

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Jonas Rosengren, CFO
076 – 113 70 22
jonas.rosengren@stenvalvet.se

Minette Öhman, Marknads- och kommunikationschef
0708 – 399 501
minette.ohman@stenvalvet.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2022 kl. 10:30.

Om Stenvalvet
Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 640 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om ca 18 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs mer på stenvalvet.se

Taggar:

Prenumerera