Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en starktillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med attförena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 153 fastigheter om 487 800 kvm iuthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kontors- och handelsfastigheter.Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2021 på cirka 12,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianonsaktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon påLinkedIn.

Prenumerera