Billy McCormac ny vd för Fastighetsägarna Stockholm

Billy McCormac är utsedd till ny vd för Fastighetsägarna Stockholm. Han efterträder Christer Jansson, som lämnar organisationen för att gå i pension efter 14 år som vd. Billy McCormac tillträder under början av hösten 2013.

- Att tillsätta ny vd för organisationen är en av styrelsens viktigaste uppgifter, säger Claes Kjellander, styrelseordförande. Som vd för Fastighetsägarna Stockholm måste man kunna kombinera såväl gedigen erfarenhet av politiska processer och opinionsbildningsarbete som ledaregenskaper och förståelse för en medlemsorganisations särskilda förutsättningar. Jag och styrelsen är övertygade om att Billy McCormac väl möter de högt ställda krav som detta arbete kräver, avslutar Claes Kjellander.

Billy McCormac kommer närmast från Prime PR, där han arbetat som seniorkonsult de senaste tre åren. Dessförinnan var han förlags- och kommunikationschef på Timbro. Billy McCormac har även arbetat fem år som seniorkonsult vid JKL.

- Fastighetsbranschen är en dynamisk bransch som bidrar till stor samhällsnytta, säger Billy McCormac. Det känns fantastiskt spännande att få företräda tusentals fastighetsägare, som alla är viktiga spelare för att Stockholmsregionen fortsatt ska kunna växa. Behovet av en väl fungerande fastighetsmarknad har aldrig varit större än nu. För att regionen ska kunna växa krävs såväl förändringar i nuvarande lagstiftning som att alla aktörer prioriterar insatser för att bygga nytt, avslutar Billy McCormac.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Claes Kjellander, styrelseordförande Fastighetsägarna Stockholm, tfn. 0705-75 68 05

Billy McCormac, tfn. 0734-04 22 43

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Medlemmar i föreningen är närmare 5700 ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med drygt 10 000 fastigheter och närmare 250 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län.

Taggar:

Media

Media

Citat

är övertygade om att Billy McCormac väl möter de högt ställda krav som detta arbete kräver
Claes Kjellander, styrelseordförande Fastighetsägarna Stockholm