Ballingslöv är Skåne läns friskaste företag – kan bli Sveriges Friskaste Företag

Report this content

Ballingslöv är Skåne läns friskaste företag och går nu vidare som en av sju nominerade i landet till att vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2019. Priset, som i år delas ut för tredje året i rad, går till det företag som lyckats bäst med att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet.

Henric Fransson VD Ballingslv Isabella Wrvik HRchef Ballingslv och Ulrika Westh Chef Region Syd FeelgoodBild: Henric Fransson VD Ballingslöv, Isabella Wärvik HR-chef Ballingslöv och Ulrika Westh Chef Region Syd Feelgood

Syftet med priset är att lyfta upp de bästa exemplen av den ökande mängd organisationer som ser en hållbar och hälsosam arbetsmiljö med friska medarbetare som en central del av sin affärsstrategi. 

Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, juryns ordförande är Göran Hägglund, styrelseordförande på Feelgood.

Ballingslöv är länsvinnare i Skåne och vidare som finalist till Sveriges Friskaste Företag med följande motivering:

”Ballingslöv har insett att det krävs ett helhetstänk för att skapa en hållbar och frisk arbetsplats, och arbetar målstyrt, strukturerat och långsiktigt med hälsa. Grunden läggs genom en stark övertygelse att friskfaktorer såsom engagemang, motivation, återkoppling och känslan av sammanhang måste finnas i organisationens DNA och därmed genomsyra både det strategiska arbetet, ledarskapet och medarbetarnas vardag. Ballingslövs driv mot målet om en frisk arbetsplats där medarbetarna mår bra och presterar sitt bästa gör dem till Skåne läns friskaste företag och tillika finalist i Sveriges Friskaste Företag 2019.”

– För att lyckas med arbetsmiljöarbetet och skapa en frisk arbetsplats krävs helhetstänk och systematik. Det går inte enbart att fokusera på ett isolerat arbetsmiljöområde utan det måste angripas på så många och differentierade sätt som möjligt med fokus på hela människan och organisationen. Utmärkelsen är ett jättefint kvitto på vår framgång hittills, men samtidigt inte något som gör att vi kommer att slå oss till ro utan vårt fokus är fortsatt förbättring, säger Isabella Wärvik, HR-chef på Ballingslöv.

Tävlingen har varit öppen för alla organisationer i Sverige och totalt har drygt 160 företag deltagit. En representant för företaget har först svarat på en enkät med frågor inom områdena systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv. Därefter har ett team på Feelgood, bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, genomfört djupare analyser av företagen och identifierat sju finalister, däribland Ballingslöv i Skåne län.

Genom att strategiskt arbeta med att skapa en hållbar och frisk arbetsplats i verksamhetens alla delar visar Ballingslöv med eftertryck att det är en tydlig koppling mellan friska medarbetare och framgångsrikt företagande, säger Joachim Morath, VD Feelgood.

Vinnaren presenteras i mars 2020 och kommer att utses av en jury som förutom Göran Hägglund består av följande experter inom arbetsmiljö och hälsa: Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD för Feelgood.

– Det finns direkta kopplingar mellan friska organisationer och deras förmåga att prestera goda resultat. Med den här utmärkelsen vill vi lyfta fram de organisationer som lyckats extra väl med sitt hälso- och arbetsmiljöarbete och som kan inspirera andra. säger Göran Hägglund, styrelseordförande för Feelgood och juryns ordförande. 

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon:
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Isabella Wärvik
HR-chef, Ballingslöv AB
Telefon: 0768650244
E-post: Isabella.warvik@ballingslov.se

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Media

Media