Feelgood: Delårsrapport januari - juni 2002

Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående år.

PERIODEN I SAMMANDRAG
- Resultat efter finansiella poster förbättrades till -29,1 (-54,6) Mkr.

- Försäljningen ökade till 230,0 (220,5) Mkr.

- Bolagets finansdirektör Thomas Ådén utsågs den 5 juli 2002 till tillförordnad verkställande direktör,
samtidigt som den nyvalde styrelseordföranden Uwe Löffler utsågs till arbetande styrelseordförande tills ny VD installerats.

- Nytt genomgripande handlingsprogram som omfattar kostnadsminskningar om minst 45 Mkr har inletts. Programmet beräknas ge viss effekt redan under andra halvåret 2002 och full effekt från och med år 2003.

- Nyemission uppgående till 71 Mkr med företrädesrätt för aktieägarna har beslutats. Bolagets större aktieägare har garanterat att teckna minst 50 % av emissionsbeloppet.

Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera