Feelgood: Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående år.

PERIODEN I SAMMANDRAG
- Resultat efter finansiella poster förbättrades till -29,1 (-54,6) Mkr.

- Försäljningen ökade till 230,0 (220,5) Mkr.

- Bolagets finansdirektör Thomas Ådén utsågs den 5 juli 2002 till tillförordnad verkställande direktör,
samtidigt som den nyvalde styrelseordföranden Uwe Löffler utsågs till arbetande styrelseordförande tills ny VD installerats.

- Nytt genomgripande handlingsprogram som omfattar kostnadsminskningar om minst 45 Mkr har inletts. Programmet beräknas ge viss effekt redan under andra halvåret 2002 och full effekt från och med år 2003.

- Nyemission uppgående till 71 Mkr med företrädesrätt för aktieägarna har beslutats. Bolagets större aktieägare har garanterat att teckna minst 50 % av emissionsbeloppet.

Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Prenumerera