Feelgood: Delårsrapport januari-juni 2004

Belopp inom parentes avser, såvitt inte annat anges, motsvarande värden föregående år.
 
PERIODEN I SAMMANDRAG
 
 • Nettoomsättningen uppgick till 212,9 (215,9) mkr
 • Resultat efter skatt förbättrades till 2,3 (-3,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,04) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1,3 (-8,2) mkr
 • Feelgood tecknade ett långsiktigt samarbetsavtal med Skanska AB som omfattar 13 000 anställda
 • Prognosen för år 2004 kvarstår om att resultatet efter finansnetto kommer att uppgå till lägst 15 mkr, motsvarande ett resultat per aktie om 0,19 kr
 •  
   
  KONTAKTPERSONER
   
  Morten Werner, VD och koncernchef
  Telefon: 08-545 810 00 / Mobil: 0706-36 25 25
   
  Thomas Ådén, Ekonomi- och Finanschef
  Telefon: 08-545 810 00 / Mobil: 0709-54 44 41
   
   
  Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

  Detta är Feelgood <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Företaget är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobefrämjande tjänster. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som investerar i förebyggande åtgärder till nytta för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Feelgood riktar sig också till privatpersoner när det gäller fysioterapi, träning och motion. Feelgoods verksamhet kännetecknas av ett genuint engagemang och en gedigen kunskap om hur människor påverkas av omgivning och miljö.

  Om oss

  Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

  Prenumerera