Feelgood: Planerar förvärv i Skåne

Feelgood har tecknat ett intentionsavtal om förvärv av samtliga aktier i Transporthälsan Malmöregionen AB. Säljare är Alf Jacobsson. Verksamheten består av företagshälsovård i Malmö och Helsingborg.
 
Ett slutgiltigt avtal beräknas vara klart under februari månad. Transporthälsan har 9 anställda och redovisade 2003 en omsättning om 9,4 mkr samt en vinst efter skatt om 1,0 mkr.
 
 
Kontaktperson:
Morten Werner, VD och koncernchef
Feelgood Svenska AB
Tfn: 08-545 810 00
Mobil: 0706-36 25 25

Detta är Feelgood idag: <!-- hugin-supplied --><br> Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Företaget är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobefrämjande tjänster. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som investerar i förebyggande åtgärder till nytta för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Feelgood riktar sig också till privatpersoner när det gäller fysioterapi, träning och motion. <!-- hugin-supplied --><br> Feelgoods verksamhet kännetecknas av ett genuint engagemang och en gedigen kunskap om hur människor påverkas av omgivning och miljö.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Dokument & länkar