Feelgood drar tillbaka förslaget om utdelning

Report this content

Mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset, har styrelsen i Feelgood Svenska AB (publ) beslutat att dra tillbaka det tidigare förslaget till årsstämman om utdelning och att eventuellt ompröva detta beslut vid en extra bolagsstämma i höst.

Kontaktperson:
Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Denna information är sådan som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom verkställande direktörens försorg, tid som ovan.

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare, som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners). Vi arbetar varje dag för att våra kunder ska vara Sveriges friskaste. Vi stödjer deras medarbetare och chefer i att må bra och prestera på jobbet. Feelgood grundades 1995. Feelgoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholms lista över små bolag ”Small Cap Stockholm” under namnet FEEL..

Prenumerera