Feelgood publicerar årsredovisningen för 2019

Report this content

Hälsoföretaget Feelgood Svenska AB, noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag, meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga årsredovisningen för 2019 på www.feelgood.se.  

Tryckt version kommer att finnas för beställning inom kort.
Feelgoods årsstämma hålls den 19 maj 2020.

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2020 kl. 08:00 CET.

Kontaktpersoner:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Fredrik Bister
CFO, Feelgood
Telefon: 070-343 24 63
E-post: fredrik.bister@feelgood.se

Stockholm 2020-04-17              
Feelgood Svenska AB (publ)

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Med visionen att ha Sveriges friskaste kunder får vi människor och organisationer att må bra. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehab eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners) Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.feelgood.se

Feelgood publicerar årsredovisningen för 2019

Taggar: