Feelgood stärker erbjudande inom affärsområde Organisation och ledarskap, Martin Hoff ny chef

Report this content

Pandemin har ytterligare ökat och tydliggjort behovet av ett modernt ledarskap med kompetenta och trygga chefer. För att möta utvecklingen och efterfrågan från landets arbetsgivare förstärker nu Feelgood sitt erbjudande inom ramen för affärsområdet Organisation och ledarskap, och tillsätter Martin Hoff som chef att leda satsningen.

- Det moderna arbetslivet ställer ökade, och delvis nya, krav på arbetsmiljön där chefen har en central roll oavsett om det sker på distans, digitalt eller fysiskt på arbetsplatsen. Satsningen ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi och Martin kommer att tillföra både kunskap och ovärderliga insikter kring arbetet med chefsutveckling. Vi är mycket glada att ha honom med oss, säger vd Joachim Morath.

Martin Hoff har tidigare erfarenhet av affärsutveckling från bland annat Ericsson och Sony Ericsson samt som vd för analysföretaget Puls Solutions AB. Martin tillträdde sin tjänst på Feelgood den 1 september.

Inom affärsområdet Organisation och ledarskap ger Feelgood stöd i såväl större utvecklingsprojekt som fristående insatser, med målet att vägleda verksamheter till en friskare och mer effektiv organisation.

- Företagshälsa och frågor som rör ledarskap och organisation är just nu högt upp på ledningsgruppers dagordningar eftersom det påverkar hela verksamhetens resultat. Jag ser verkligen fram emot att leda och bidra till Feelgoods satsning inom området, säger Martin Hoff.

För mer information kontakta:

Joachim Morath, vd Feelgood, 070-213 08 23, joachim.morath@feelgood.se

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 700 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se