Feelgood Svenska AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

BELOPP I MKR Jul-sep 
2017
Jul-sep 
2016
Jan-sep 
2017
Jan-sep 
2016
Nettoomsättning 122,8 112,0 483,1 449,8
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -10,2 -7,5 17,5 15,6
Rörelseresultat (EBIT) -11,9 -9,2 12,1 10,3
Nettoresultat (EBT) -12,2 -9,5 11,4 9,3
Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,09 -0,09 0,08 0,09
Resultat per aktie efter utspädning (kr) -0,09 -0,09 0,08 0,09

Tredje kvartalet i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år. 

  • Nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 122,8 mkr (112,0) motsvarande en omsättningstillväxt om 9,6 procent. 
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,2 mkr (-7,5). 
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -11,9 mkr (-9,2). 
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 kr (-0,09) respektive -0,09 kr (-0,09). 

Första nio månaderna i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år. 

  • Nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 483,1 mkr (449,8) motsvarande en omsättningstillväxt om 7,4 procent. 
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,5 mkr (15,6). 
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12,1 mkr (10,3). 
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 kr (0,09) respektive 0,08 kr (0,09). 

VD-kommentar
”Ett intensivt utvecklingsarbete och fem nya större ramavtal under tredje kvartalet skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för Feelgood. Vår marknadsposition har förstärkts och trots det svagare resultatet i kvartalet ser vi att vi är inne i en positiv trend för intäkter och resultatutveckling som syns i årets första nio månader.”

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten. 

Kontaktpersoner
Joachim Morath, VD och koncernchef, 0702-13 08 23, joachim.morath@feelgood.se
Cecilia Höjgård Höök, CFO, 0700-92 24 84, cecilia.hojgard-hook@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08.00 CET.  

Taggar:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Dokument & länkar