Feelgood tecknar nytt avtal med Umeå universitet

Report this content

Feelgood har i en upphandling av företagshälsa fått förnyat förtroende från Umeå universitet. Det förlängda samarbetet betyder att Feelgood ytterligare befäster sin starka position bland landets universitet och högskolor.

Det nya avtalet är resultatet av en upphandling med konkurrerande anbudsgivare. Att Feelgood vunnit upphandlingen, igen, innebär en fortsättning på ett mycket nära samarbete som pågått ända sedan 2007. Feelgood är en aktiv expertresurs i universitetets arbete med hälsa och arbetsmiljöfrågor för de ca 4000 anställda.

Umeå universitet tilldelades 2018 utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag i Västerbottens län och var en av sju finalister till det nationella priset Sveriges Friskaste Företag. I motiveringen till utmärkelsen framhöll juryn universitetets mångåriga systematiskta arbetsmiljöarbete på flera nivåer och inom alla områden. Juryn pekade särskilt på universitetets medvetenhet om vikten av att agera på tidiga signaler. Utmärkelsen baserades också på helhetssynen på arbetsmiljö och hälsa och det lättillgängliga stöd för både chefer och medarbetare som Umeå universitet erbjuder sina anställda, vilket möjliggörs genom det nära samarbetet med Feelgood.

Vi behöver en modern och dynamisk företagshälsovård som kan bistå oss i att bli fortsatt framgångsrika i den komplexa verklighet vi lever och verkar i. De gäller särskilt förebyggande insatser inom arbetsmiljö och hälsa för att må bra, trivas, utvecklas och prestera. Umeå universitet är en organisation i ständig utveckling och Feelgood har det som krävs för att underlätta för oss att nå våra höga målsättningar, så att det vi gör i morgon blir ännu bättre än det vi gör idag, kommenterar Christer Åkerberg, utvecklingskonsult vid Personalenheten på Umeå universitet. 

Feelgoods enhet i Umeå ligger i direkt anslutning till Campus, där ca 4000 personer, varav ca 2000 forskare och närmare 35 000 studenter arbetare och studerar.

– Vi utmanas ständigt i vårt arbete med Umeå universitet, vilket gör att samarbetet trots vår långa historia aldrig blir slentrian. Att vi vinner upphandlingen med tyngdpunkt på kvalitativa kriterier ser jag som ett bevis på att våra tjänster levererar på alla nivåer i organisationen, säger Johan Engström, chef Region Norr, Feelgood.

Avtalet omfattar samtliga ca 4000 medarbetare och gäller från 2020-01-01 – 2021-12-31 med möjlig förlängning upp till två år.

Stockholm 2019-10-16          
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 070 -213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.

Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Taggar:

Prenumerera