Feelgood utvecklar onlineläkartjänst

Feelgood har beslutat att utveckla en onlineläkartjänst. Ett projekt har startats i syfte att utforma tjänsten och förbereda den lansering som planeras ske första kvartalet 2018. Tjänsten ska utgå från den plattform och de erfarenheter som redan finns i den nuvarande leveransen av onlinerådgivning till Feelgoods kunder inom företagshälsa.  

”Vi ser att det bland våra kunder finns en önskan om att rådgivning från läkare görs lättare tillgänglig. Vi har redan idag de flesta verktygen för att kunna erbjuda detta som onlinetjänst. Nu vill vi utveckla och lansera tjänsten så att vi kan erbjuda den till våra kunder och deras anställda som ett mervärde och komplement,” säger Joachim Morath, vd för Feelgood.

Tjänsten kommer att erbjuda personlig rådgivning via en videotjänst, på tid och plats som passar den enskilde. Satsningen sker med egna medel och beräknas inte påverka kostnaderna väsentligt under förberedelserna innevarande kvartal eller första kvartalet 2018.

”Vi har redan en utvecklad plattform och lärt oss använda den inom företagshälsan. I och med att vi inledningsvis vänder oss till en målgrupp där vi redan har en löpande kontaktyta räknar vi med att tjänsten kan växa organiskt utan omfattande investeringar i marknadsföring,” kommenterar Joachim Morath.

En intern arbetsgrupp arbetar med att utveckla och förpacka tjänsten, som innebär att Feelgoods 600 000 kundanställda får tillgång till ett enklare sätt att få personlig rådgivning av en läkare eller sjuksköterska via en videotjänst, på tid och plats som passar individen. Det kan röra sig om enklare sjuk- och hälsorådgivning, recept och remisser.

Planen är att lansera onlineläkartjänsten under första kvartalet 2018. Tjänsten är ett steg i Feelgoods genomgripande digitaliseringsarbete som introducerades i slutet av 2016. Som ett steg i det arbetet lanserades tidigare i år onlinetjänsten där kunderna kan få viss rådgivning inom företagshälsan via videotjänst. Denna kommer inom kort att kompletteras med rådgivning såsom hälsocoach och personlig träning.

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl.19:30 CET.

Stockholm 2017-10-13
Feelgood Svenska AB (publ)

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se 

Om Feelgood:
Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, sjukgymnastik och primärvård. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. www.feelgood.se.

Taggar:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Dokument & länkar