Förändring i ledningen Feelgood Svenska AB (publ)

Cecilia Höjgård Höök, CFO och medlem i Feelgoods koncernledning, har valt att lämna bolaget efter nio år. Cecilia Höjgård Höök lämnar sitt uppdrag den 31 mars 2019. Feelgoods vd Joachim Morath kommer att ta över ansvaret tills en ersättare är rekryterad.

Under de nio år Cecilia och jag arbetat tillsammans har Feelgood utvecklats på ett fantastiskt sätt. Vi har renodlat verksamheten och därigenom skapat en starkt förbättrad lönsamhet, genom ökade volymer och framförallt en större effektivitet. Organisationen styrs idag på ett mycket effektivare sätt än för nio år sedan då Cecilia började här. Det senaste året har vi tagit stora steg med att digitalisera Feelgoods verksamheten, och vår digitala utveckling kommer att ytterligare förbättra och utveckla hela vår verksamhet, säger Joachim Morath, vd.

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Joachim Moraths försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl 08:00 CET.

Stockholm 2019-02-01                
Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktperson:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Göran Hägglund
Ordförande, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: goran.hagglund@me.com

Om Feelgood:

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, sjukgymnastik och primärvård. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på 200 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. www.feelgood.se. 

Taggar:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Dokument & länkar