Löf finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag

Report this content

För femte året i rad utser Feelgood Sveriges friskaste företag. Som en av sex finalister har Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, visat hur systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till friska medarbetare och god arbetsmiljö.

Utmärkelsen Sveriges friskaste företag syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.

Löf är finalist med följande motivering:

Ett coachande ledarskap och en satsning på delaktighet i utveckling bidrar till den goda företagskulturen hos Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Ledarskapsutvecklingen är välstrukturerad med utbildningar och möjligheter till kollegialt stöd, och det starka förtroendet för ledarna syns tydligt i medarbetarundersökningen. Arbetsmiljöarbetet är väl förankrat och utgår från medarbetarnas upplevelser. Medarbetare och fackliga organisationer engageras i verksamhetsstyrning, utvecklingsarbete och kulturfrågor. Tonvikten läggs på förebyggande och hälsofrämjande arbete och sjukskrivningsnivån är låg.

- För oss är våra medarbetare det viktigaste vi har, och därför är det helt naturligt att investera i både arbetsmiljö, hälsa och livskvalitet. Att vi nu blivit finalist i Sveriges friskaste företag är förstås väldigt glädjande. Det är också ett kvitto på att vi lyckats med vårt hälsofrämjande arbete, säger Henrik Cronmark, HR-chef vid Löf.

- Löfs kloka synsätt visar på goda resultat i hur man arbetat med bland annat ledarskap och medarbetarskap. Man skapar goda förutsättningar och tar vara på dem, säger Joachim Morath, VD på Feelgood.

Vinnaren av Sveriges friskaste företag presenteras i maj.

Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, utser finalister och vinnare.

Juryn består av Göran Hägglund, juryordförande och Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD på Feelgood.

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Carl-Johan Linde, press- och kommunikationsansvarig Löf, 073-962 10 10, carl-johan.linde@lof.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 800 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 125 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder över 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se