Ny onlinetjänst gör det enklare att få ekonomiskt stöd för rehabilitering

Nu lanserar Feelgood tjänsten Rehabstöd, där företag kan sammanställa sina åtgärder och kostnader för rehabilitering. Den nya tjänsten erbjuds via Feelgoods webbportal. Med Rehabstöd får företag ett komplett digitalt underlag i slutet av varje månad, som gör det betydligt enklare att ta del av de pengar som finns att söka från Försäkringskassan.

Att kunna få en konkret och fullständig sammanställning över åtgärder och kostnader för rehabilitering har länge varit en utmaning för många företag. Så behöver det inte längre vara. Feelgoods nya tjänst Rehabstöd ger en samlad bild av insatser och kostnader för medarbetares rehabilitering. Det i sin tur betyder en mycket tydligare överblick och gör det enklare att söka ekonomiskt stöd med upp till 10 000 kr per medarbetare från Försäkringskassan.

En av många funktioner i Feelgoods webbportal

Tjänsten Rehabstöd är en automatiserad digital sammanställning som finns tillgänglig i Feelgoods egenutvecklade webbportal. Kunden får direkt tillgång till fakta om vilka rehabiliteringsinsatser som gjorts, samt kostnader för dessa genom att logga in i portalen.

Ett viktigt skäl till att ha bättre koll på rehabiliteringsåtgärder och hur mycket de kostat är möjligheten att få ekonomiskt stöd, s.k. Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Bidraget ger så mycket som 50 % tillbaka på det företaget betalat för rehabiliteringsinsatser, upp till 10 000 kr per medarbetare och 200 000 kr per år och företag/organisation. Men att ansöka kan vara tidsödande och upplevas krångligt. Därför missar många arbetsgivare möjligheten till bidraget och det stöd det ger för att förebygga eller förkorta sjukskrivningar.

-       Vårt mål är att våra kunders medarbetare ska vara friska och kunna arbeta. Genom att förenkla och digitalisera den administration som rehabiliteringsarbetet innebär gör vi det lättare för våra kunder att hjälpa sjukskrivna medarbetare tillbaka till arbete, säger Anna Thulin, COO på Feelgood.

Stockholm 2019-02-07          
Feelgood Svenska AB (publ)

För mer information, kontakta:

Anna Thulin
COO, Feelgood
Telefon: 070-770 21 95
E-post: anna.thulin@feelgood.se

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post:
joachim.morath@feelgood.se 

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 550 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 platser över hela landet. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. www.feelgood.se 

Taggar:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Dokument & länkar