Ny utdelningspolicy för Feelgood Svenska AB

Styrelsen i Feelgood Svenska AB (publ.) har beslutat att ändra bolagets utdelningspolicy. Den nya policyn lyder:

”Styrelsens avsikt är att bolaget ska lämna utdelning som följer koncernens resultatutveckling förutsatt att denna utdelning bedöms vara förenlig med koncernens konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om lägst 30 procent av resultatet efter skatt förutsatt en soliditet om lägst 30 procent.”

Den huvudsakliga skillnaden jämfört med den tidigare policyn är att målet för utdelningen ska vara lägst 30 procent av resultatet efter skatt istället för att vara fixerat till 30 procent. I samband med ändringen har styrelsen beslutat att, trots ändrade redovisningsregler i och med IFRS 16 som trädde i kraft 1 januari 2019, bibehålla det finansiella målet om en soliditet om lägst 30 procent.

Stockholm 2019-02-13                
Feelgood Svenska AB (publ.)

Denna information är sådan information som Feelgood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 20:00 CET.

Kontaktperson:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Göran Hägglund
Ordförande, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: goran.hagglund@me.com

Om Feelgood:

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, sjukgymnastik och primärvård. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 550 medarbetare och levererar hälsotjänster på 200 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. www.feelgood.se. 

Taggar:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Dokument & länkar