Returpack är Östergötland läns friskaste företag – kan bli Sveriges Friskaste Företag

Report this content

Returpack är Östergötland läns friskaste företag och går nu vidare som en av sju nominerade i landet till att vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2019. Priset, som i år delas ut för tredje året i rad, går till det företag som lyckats bäst med att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet.

Returpack Annelie Niva Hllbarhetsstrateg  Bengt Lagerman VD Eva Whass HRadministratr och Ulrika Magnusson HR  Hllbarhetschef

Bild: Annelie Niva Hållbarhetsstrateg, Bengt Lagerman VD, Eva Whass HR-administratör och  Ulrika Magnusson HR- & Hållbarhetschef, samtliga på Returpack

Syftet med priset är att lyfta upp de bästa exemplen av den ökande mängd organisationer som ser en hållbar och hälsosam arbetsmiljö med friska medarbetare som en central del av sin affärsstrategi. 

Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, juryns ordförande är Göran Hägglund, styrelseordförande på Feelgood.

Returpack är länsvinnare i Östergötland och vidare som finalist till Sveriges Friskaste Företag med följande motivering:

”Returpack visar att hållbarhet är en viktig del av företagets DNA som inkluderar allt, inte minst medarbetarnas hälsa. Genom att ge alla chefer nyckelroller och utbildning inom hälsoområdet, sätta tydliga mål, belöna initiativ för hälsa och innovation samt prioritera säkerhetsfrågor på alla nivåer visar Returpack med eftertryck att deras framgång beror av medarbetarnas välmående. Utöver detta presterar Returpack höga resultat på engagemangindex, följer upp arbetsmiljöbrister på högsta ledningsnivå och har en kultur som främjar hälsa. Därför är de finalist och tillika länsvinnare i Östergötland i tävlingen Sveriges Friskaste Företag 2019.”

– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen! Som det hållbarhetsföretag vi är, så är den ett viktigt kvitto på att vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela organisationen och att våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet, säger Ulrika Magnusson HR-och Hållbarhetschef på Returpack.

Tävlingen har varit öppen för alla organisationer i Sverige och totalt har drygt 160 företag deltagit. En representant för företaget har först svarat på en enkät med frågor inom områdena systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv. Därefter har ett team på Feelgood, bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, genomfört djupare analyser av företagen och identifierat sju finalister, däribland Returpack i Östergötlands län.

– Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet som en viktig del av företagskulturen, har Returpack skapat en arbetsplats med engagerade och initiativrika medarbetare. Ett inspirerande exempel med fokus på det friska som fler organisationer kan lära av, säger Joachim Morath, VD Feelgood.

Vinnaren presenteras i mars 2020 och kommer att utses av en jury som förutom Göran Hägglund består av följande experter inom arbetsmiljö och hälsa: Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD för Feelgood.

– Det finns direkta kopplingar mellan friska organisationer och deras förmåga att prestera goda resultat. Med den här utmärkelsen vill vi lyfta fram de organisationer som lyckats extra väl med sitt hälso- och arbetsmiljöarbete och som kan inspirera andra. säger Göran Hägglund, styrelseordförande för Feelgood och juryns ordförande. 

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Lovisa Lannerstedt
Kommunikatör, Returpack
Telefon: 0705 88 56 00
E-post: lovisa.lannerstedt@returpack.se

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Media

Media