SISAB är Stockholm läns friskaste företag – kan bli Sveriges Friskaste Företag

Report this content

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är Stockholm läns friskaste företag och går nu vidare som en av sju nominerade i landet till att vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2019. Priset, som i år delas ut för tredje året i rad, går till det företag som lyckats bäst med att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet.

Joachim Morath VD Feelgood och Carina Swerlander HRchef SISABBild: Joachim Morath, VD Feelgood och Carina Swerlander HR-chef SISAB.

Syftet med priset är att lyfta upp de bästa exemplen av den ökande mängd organisationer som ser en hållbar och hälsosam arbetsmiljö med friska medarbetare som en central del av sin affärsstrategi. 

Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, juryns ordförande är Göran Hägglund, styrelseordförande på Feelgood.

SISAB är länsvinnare i Stockholm och vidare som finalist till Sveriges Friskaste Företag med följande motivering:

”Genom en proaktiv approach och med hjälp av systematiska och långsiktiga satsningar på arbetsmiljö, där utbildning är honnörsordet, har en av Sveriges största fastighetsägare skapat en frisk arbetsplats. Med värderingar som är väl förankrade i organisationen och med lust snarare än pekpinnar har stressen minskat samtidigt som flera olika hälsoinitiativ för gemensam rörelse startats. Tack vare sin långsiktiga och strategiska satsning på arbetsmiljöfrågorna har företaget också klarat en stark tillväxt med bibehållet fokus på människorna. SISAB är årets länsvinnare i Stockholm och en av sju finalister i Sveriges Friskaste Företag 2019.”

– Det är hedrande att få den här bekräftelsen på att vårt hälsoarbete lönar sig. Som Stockholms skolfastighetsbolag är det en framgångsfaktor att vi mår bra när vi ska skapa hälsosamma miljöer för stadens barn och unga. Skolan är dessutom en utmärkt inspirationskälla, vi har till exempel både idrottsdag och friluftsdag på SISAB, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

Tävlingen har varit öppen för alla organisationer i Sverige och totalt har drygt 160 företag deltagit. En representant för företaget har först svarat på en enkät med frågor inom områdena systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv. Därefter har ett team på Feelgood, bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, genomfört djupare analyser av företagen och identifierat sju finalister, däribland SISAB i Stockholms län.

SISAB kan sätta likhetstecken mellan en frisk arbetsplats och starkt tillväxt, vilket är ett mycket gott exempel på vad ett aktivt och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan leda till, säger Joachim Morath, VD Feelgood.

Vinnaren presenteras i mars 2020 och kommer att utses av en jury som förutom Göran Hägglund består av följande experter inom arbetsmiljö och hälsa: Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD för Feelgood.

– Det finns direkta kopplingar mellan friska organisationer och deras förmåga att prestera goda resultat. Med den här utmärkelsen vill vi lyfta fram de organisationer som lyckats extra väl med sitt hälso- och arbetsmiljöarbete och som kan inspirera andra. säger Göran Hägglund, styrelseordförande för Feelgood och juryns ordförande. 

För mer information, kontakta:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00

E-post: joachim.morath@feelgood.se

Thomas Bergsell
Pressansvarig, SISAB
Telefon: 08-508 470 10
E-post: thomas.pella.bergsell@sisab.se

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Om SISAB
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt fastighetsbolag inom Stockholms stad. Bolagets målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen. www.sisab.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media