Finansbranschen sågar LAS-förändringar

Report this content

Finansförbundet är mycket kritiskt till regeringens föreslagna förändringar i LAS. Lagförslagen som bygger på den så kallade partsuppgörelsen, tar inte hänsyn till finansbranschens parter som tecknat kollektivavtal, men som står utanför LO, PTK/Svensk Näringsliv.

- Genom regeringens agerande påtvingas vi lösningar som varken fack eller arbetsgivare i finansbranschen vill ha, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Finansförbundets kritik riktar sig inte mot den överenskommelse som slöts mellan delar av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Den överenskommelsen löser dessa parters problem. Men när regeringen allmängiltigförklarar dessa lösningar till att gälla hela arbetsmarknaden skapar det stora problem för alla som står utanför denna förhandlingskartell.

- Lagförslagen tar inte hänsyn till att det finns centrala avtal med en annan utformning än partsuppgörelsen, säger Ulrika Boëthius.

Exempelvis föreslås ett statligt omställnings- och kompetensutvecklingsstöd. Men det är villkorat på ett sätt som gör att finansbranschens trygghetsfond som är utformat på ett annorlunda sätt än övriga omställningsorganisationer på arbetsmarknaden inte får ta del av stödet.  

- Självfallet ska ett statligt stöd endast betalas till seriösa omställningsorganisationer och givetvis måste detta regleras. Men lagen måste utformas på ett sätt så att alla seriösa omställningsorganisationer omfattas av stödet, säger Ulrika Boëthius.

Vidare ges parterna inom partsuppgörelsen möjlighet att förhandla om reglerna för sakliga skäl för uppsägning. Men parter som står utanför får inte samma möjlighet. Finansförbundet anser att även fackförbund som står utanför en förhandlingskartell ska ha möjlighet att i centrala kollektivavtal göra avvikelser om det innebär en förbättring av anställningsskyddet.

Enligt förslaget ska en anställning upphöra vid uppsägningstidens slut, även om uppsägningen ogiltigförklaras. I praktiken innebär det att lönekostnaden i vissa fall kan flyttas, från arbetsgivaren till fackförbunden. För Finansförbundet kan en sådan förändring få negativa effekter för förbundets inkomstförsäkring. Om denna förändring genomförs måste taket i a-kassan höjas för att motverka kostnadsökningar i fackförbundens inkomstförsäkringar.

- Vi kräver nu att regeringen gör en gedigen analys av hur lagförslagen påverkar de parter som har kollektivavtal, men som står utanför partsuppgörelsen. Och säkerställer att lagstiftningen utformas även med hänsyn till vårt kollektivavtal, säger Ulrika Boëthius.

Björn Lundell

Pressekreterare (tf)
070-413 03 10

Om Finansförbundet
Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen med drygt 32 500 medlemmar, varav 26 000 är yrkesverksamma. Finansförbundet är det självklara valet för alla som arbetar inom finansbranschen, oavsett utbildningsbakgrund och befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och är ett av förbunden som ingår i TCO.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Genom regeringens agerande påtvingas vi lösningar som varken fack eller arbetsgivare i finansbranschen vill ha
Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet