Dela

Om oss

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen med drygt 32 500 medlemmar, varav 26 000 är yrkesverksamma. Finansförbundet är det självklara valet för alla som arbetar inom finansbranschen, oavsett utbildningsbakgrund och befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och är ett av förbunden som ingår i TCO.

Kontakt

Citat

- Genom regeringens agerande påtvingas vi lösningar som varken fack eller arbetsgivare i finansbranschen vill ha
Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet
Det kan kännas främmande för ett fackförbund att ta stöd av den akademiska världen, men våra slutsatser kan gagna många sektorer.
Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
Fler medlemmar gör oss starkare när vi förhandlar, tecknar avtal, stärker villkoren för medlemmarna och ger oss större inflytande och möjlighet att påverka.
Ulrika Boëthius, förbundsordförande
Jag har svårt att se hur en ökad arbetslöshet bland bankanställda leder till en bättre samhällsekonomi.
Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
Arbetsgivaren har ansvar att säkerställa att de som arbetar hemifrån har rätt verktyg.
Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
Det är svårt att se vad förslaget gör annat än att ensidigt gynna arbetsgivarna. Ökad otrygghet riskerar alltid att få konsekvenser.
Ulrika Boëthius, förbundsordförande
Vi vill ta tillfället i akt att säga Bra jobbat! till Finansförbundets alla förtroendevalda!
Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet
Kunskap om AI och att tillgängliggöra vad AI är inom organisationer genom utbildning tror jag är en av framgångsfaktorerna med all ny teknik.
Ulrika Boëthius
När lönestatistiken visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor inte minskar utan tvärtom ökar är det tyvärr ett kvitto på att arbetsgivarna inte levt upp till det som vi kommit överens om.
Ulrika Boëthius
Finansförbundets medlemmar verkar i en bransch stadd i snabb och ständig förändring.
Arvid Ahrin
Jag har svårt att förstå varför den svenska banksektorn ska ges sämre förutsättningar än andra banker i Europa.
Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
Genom att förstärka och dra nytta av de friskfaktorer som vi identifierat kan många av finansbranschens arbetsmiljöproblem motverkas.
Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
Medarbetarnas perspektiv i hållbarhetsarbetet bidrar med hög aktualitet och relevans men glöms inte sällan bort
Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
"Kompetensutveckling ska ske på arbetstid - fritiden är viktig tid för återhämtning."
Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
Hillevi Engström har en gedigen och praktisk erfarenhet från såväl fackligt arbete som politiken, framför allt på arbetsmarknadsområdet.
Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp