Dela

Om oss

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen med drygt 32 500 medlemmar, varav 26 000 är yrkesverksamma. Finansförbundet är det självklara valet för alla som arbetar inom finansbranschen, oavsett utbildningsbakgrund och befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och är ett av förbunden som ingår i TCO.

Kontakt

 • Ulrika Boëthius

  Förbundsordförande


  070-413 41 01
 • Björn Lundell

  Pressansvarig


  0704130310
 • Citat

  - Genom regeringens agerande påtvingas vi lösningar som varken fack eller arbetsgivare i finansbranschen vill ha
  Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet
  Det kan kännas främmande för ett fackförbund att ta stöd av den akademiska världen, men våra slutsatser kan gagna många sektorer.
  Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
  Fler medlemmar gör oss starkare när vi förhandlar, tecknar avtal, stärker villkoren för medlemmarna och ger oss större inflytande och möjlighet att påverka.
  Ulrika Boëthius, förbundsordförande
  Jag har svårt att se hur en ökad arbetslöshet bland bankanställda leder till en bättre samhällsekonomi.
  Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
  Arbetsgivaren har ansvar att säkerställa att de som arbetar hemifrån har rätt verktyg.
  Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
  Det är svårt att se vad förslaget gör annat än att ensidigt gynna arbetsgivarna. Ökad otrygghet riskerar alltid att få konsekvenser.
  Ulrika Boëthius, förbundsordförande
  Vi vill ta tillfället i akt att säga Bra jobbat! till Finansförbundets alla förtroendevalda!
  Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet
  Kunskap om AI och att tillgängliggöra vad AI är inom organisationer genom utbildning tror jag är en av framgångsfaktorerna med all ny teknik.
  Ulrika Boëthius
  När lönestatistiken visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor inte minskar utan tvärtom ökar är det tyvärr ett kvitto på att arbetsgivarna inte levt upp till det som vi kommit överens om.
  Ulrika Boëthius
  Finansförbundets medlemmar verkar i en bransch stadd i snabb och ständig förändring.
  Arvid Ahrin
  Jag har svårt att förstå varför den svenska banksektorn ska ges sämre förutsättningar än andra banker i Europa.
  Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
  Genom att förstärka och dra nytta av de friskfaktorer som vi identifierat kan många av finansbranschens arbetsmiljöproblem motverkas.
  Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
  Medarbetarnas perspektiv i hållbarhetsarbetet bidrar med hög aktualitet och relevans men glöms inte sällan bort
  Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
  "Kompetensutveckling ska ske på arbetstid - fritiden är viktig tid för återhämtning."
  Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
  Hillevi Engström har en gedigen och praktisk erfarenhet från såväl fackligt arbete som politiken, framför allt på arbetsmarknadsområdet.
  Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp