Handelsbanken Liv prisas för sitt arbete för mer jämställda pensioner

Report this content

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i arbetslivet ger också återverkan på deras framtida pensioner. Trots att det svenska pensionssystemet är könsneutralt får kvinnor i genomsnitt flera tusen kronor lägre i pension varje månad jämfört med män. Handelsbanken Liv har därför gjort en extra satsning för att informera sina kunder om hur de genom medvetna val kan utjämna skillnaderna i pension. För detta arbete erhåller nu Handelsbanken Liv Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2021.

- Detta är ett utmärkt exempel på hur man som bank kan arbeta med denna viktiga jämställdhetsfråga. Handelsbanken Liv har genom sitt initiativ ”Jämställd pension” visat att samhällsengagemang och affärsmässighet går hand i hand, säger Elisabeth Fallberg, ordförande i Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén.

2021 lanserade Handelsbanken Liv sin webbplats ”Jämställd pension”. På webbplatsen finns en checklista med tips och guider, filmer till kunder och rådgivare. Detta har följts upp med internutbildning som kommer att genomföras av alla Handelsbankens rådgivare. Totalt handlar det om över 2000 rådgivare som erbjuds utbildning för att i mötet med kunderna göra skillnad och bidra till att utjämna inkomstskillnaderna i pension mellan män och kvinnor. Handelsbanken Liv har också genomfört en jämställdhetsintegrering och förändrat sina produktregler och riskregelverk för att möjliggöra ett mer jämställt utfall.

- Jag är både glad och stolt över att Handelsbanken Liv får ta emot Annas jämställdhetspris, och att få dela det med alla medarbetare och rådgivare i Handelsbanken. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar utveckling, och handlar i grund och botten om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser säger Tobias Lindhe, vd Handelsbanken Liv.

Om Anna-priset
Annas jämställdhets- och mångfaldspris, Anna-priset, instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Anna C Persson-Collert var före sin bortgång ordförande i kommittén. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Om Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén
Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén består av ledamöter från Bankernas Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet. Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till arbetet med dessa frågor i bankerna/företagen i branschen.

Elisabeth Fallberg, ordförande i Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén

070-210 24 50

Tobias Linde, vd Handelsbanken Liv

+46 8 701 25 23

Prenumerera

Media

Media