Studentuppsats belyser bankers internkommunikation kring hållbarhet

Varje år delar Finansförbundet ut stipendium till studenter för uppsatser som behandlar frågor av intresse för förbundet. Vårens stipendiater har undersökt hur två banker arbetar med intern kommunikation kring hållbarhet – och konstaterat vilka utmaningar hållbarhetskommunikationen möter.

Sofia Lundgren och Oscar Boström har båda studerat företagsekonomi vid Uppsala universitet. I sin kandidatuppsats undersökte de hur två banker kommunicerar internt kring hållbarhetsfrågor.

– Hållbarhet är ett väldigt aktuellt ämne i alla avseenden och internkommunikationsperspektivet är intressant eftersom det är så komplext men samtidigt en vital del i en fungerande organisation. Bland annat såg vi att det enskilda intresset spelar en viktig roll. Större intresse för frågor skapar bättre förutsättning att ta del av information, säger Sofia Lundgren.

Utgångspunkten för studien var att se hur ett fungerande arbete med kommunikation kring hållbarhet kan ge ökade företagsvärden och i förlängningen innebära konkurrensfördelar. Författarna har genomlyst den interna kommunikationskedjan genom intervjuer med kommunikationsspecialister, chefer och kundrådgivare.

– Medarbetarnas perspektiv i hållbarhetsarbetet bidrar med hög aktualitet och relevans men glöms inte sällan bort. Ofta ligger fokus på extern kommunikation men medarbetare är viktiga kommunikatörer både externt och internt. De blir därmed en tillgång i hållbarhetsarbetet, säger Ulrika Boëthius, förbundsordförande i Finansförbundet.

Stipendiaterna delar på stipendiet om 25 000 kronor. Sedan studierna avslutades arbetar de båda nu som kundrådgivare i varsin bank.

Om Finansförbundets uppsatsstipendium
Finansförbundet belönar varje år uppsatser som berör bank- och finansbranschen, arbetsmarknaden, fackliga organisationer, anställda eller arbetsgivare. Som studerandemedlem i Finansförbundet kan man ansöka om uppsatsstipendiet som delas ut två gånger per år. Studerandemedlemskapet är kostnadsfritt.

Sista ansökningsdag för vårterminens stipendium är den 30 juni.

För mer information, vänligen kontakta Finansförbundets presstjänst, tel. 08-614 03 01 eller press@finansforbundet.se.

Olof Klingvall
Pressansvarig
08-614 03 01
press@finansforbundet.se

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen med drygt 32 500 medlemmar, varav 26 000 är yrkesverksamma. Finansförbundet är det självklara valet för alla som arbetar inom finansbranschen, oavsett utbildningsbakgrund och befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och är ett av förbunden som ingår i TCO.

Om oss

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen med drygt 32 500 medlemmar, varav 26 000 är yrkesverksamma. Finansförbundet är det självklara valet för alla som arbetar inom finansbranschen, oavsett utbildningsbakgrund och befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och är ett av förbunden som ingår i TCO.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Medarbetarnas perspektiv i hållbarhetsarbetet bidrar med hög aktualitet och relevans men glöms inte sällan bort
Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet