First Camp avyttrar del av fastighet i Varberg

Report this content

First Camp har den 14 oktober signerat avtal om att avyttra en fastighet i anslutning till en av våra campingar i Varberg.

Fastigheten i fråga används inte i verksamheten och avyttring har därför inte någon inverkan på den löpande driften. Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 30 MSEK. Köpeskillingen överstiger First Camps bokförda värde på de avyttrade tillgångarna.

Denna information är sådan som First Camp Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021 kl 21:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46(0)70 - 718 05 75

Johan Söör
CEO
johan.soor@firstcamp.se

Prenumerera

Media

Media