Förtydligande gällande United Camping Bidco AB:s förvärv av 39,7 procent av aktierna i Grönklittsgruppen AB (publ)

Report this content

Som kommunicerats separat har United Camping Bidco AB ingått bindande avtal om att förvärva 39,7 procent av aktierna i Grönklittsgruppen AB (publ), en ledande aktör i besöksnäringen. Det förvärvande bolaget ligger utanför United Camping AB och dess dotterbolag. Obligationsinnehavare i United Camping AB påverkas därför inte direkt av denna transaktion.

United Camping-koncernen bedriver campingverksamhet under varumärket First Camp och har idag 45 destinationer i Sverige och Danmark. Grönklittsgruppen driver en skiing & outdoor-del genom skidanläggningarna i Orsa-Grönklitt och Tänndalen samt Orsa rovdjurspark, och har även nio campingar i Sverige.

Genom United Camping Bidco AB förvärvas nu 39,7 procent av aktierna i Grönklittsgruppen AB (publ). Säljare är Inlandsinnovation AB, Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB, Ekonord Invest AB och Orsa Besparingsskog.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket, vilket väntas erhållas under april 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO United Camping-koncernen
goran.meijer@firstcamp.se

Johan Söör
VD United Camping-koncernen och First Camp
johan.soor@firstcamp.se

Om oss

United Camping-koncernen är, under varumärket First Camp, den största campingkedjan i Skandinavien. First Camp har över 40 destinationer från svenska Luleå i norr till danska Frigård i söder.

Prenumerera

Media

Media