Förvärv i First Camp Group AB

Report this content

Som kommunicerats tidigare under året förvärvade ett systerbolag till First Camp Group AB (”Bolaget”) Frigård camping i Danmark, Boden camping i Sverige och den svenska campingkedjan Svenska Campingpärlor AB. Dessa tillgångar kommer nu att förvärvas av First Camp Group AB.

Tillgångarnas totala omsättning i Q3 2021 LTM var 196 MSEK, med en justerad EBITDA om 67 MSEK exklusive allokering av centrala kostnader. Förvärven in i First Camp Group AB kommer att göras efter den nyligen offentliggjorda utökningen av Bolagets obligationslån. Förvärven finansieras även genom ett tillskott av eget kapital.

Denna information är sådan som First Camp Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 09.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46 (0)707 18 05 75

Johan Söör
CEO 
johan.soor@firstcamp.se

Prenumerera

Media

Media